Voorwaarden en eisen

Voor een optimale en effectieve opvoeding en onderwijzing van de kinderen, besteedt het INTN ook de nodige aandacht en tijd aan de begeleiding van ouders. Door de ouders islamitisch te ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen, kunnen er veel meer profijten worden behaald voor en door het kind. Zo wordt ook voldaan aan het pedagogische klimaat. Om dit te waarborgen, worden er verschillende voorwaarden en eisen gesteld aan de ouders om deel te kunnen nemen aan dit project:

Ouderbijeenkomsten

 • Eenmaal in de twee maanden vinden verplichten individuele ouderbijeenkomsten plaats waarin de volgende zaken ten aanzien van het eigen kind worden besproken:
  • De algemene voortgang;
  • De voortgang van de opvoeding;
  • De voortgang van het onderwijs;
 • Eenmaal per maand verplichte algemene ouderbijeenkomsten waarin verschillende zaken wordn behandeld

Opvoedingslessen

 • Eenmaal per week het verplicht online bijwonen van opvoedingslessen voor ouders;

Algemene verwachte inzet

 • Elke ouderpaar wordt geacht minimaal tien uur per schoolweek in te zetten om bij te dragen aan het onderwijsproject. Dit kan zowel op locatie zijn als vanuit huis.
 • De inzet wordt gevraagd en bepaald naar gelang de behoefte op dat moment. Voorbeelden van gevraagde inzet:
  • Assisteren in de klas;
  • Meehelpen met organiseren;
  • Fungeren als invalkracht;
  • Meehelpen aan lesvoorbereidingen;
  • Surveilleren tijdens pauzes;
  • Meehelpen tijdens uitstapjes/excursies;
  • Meehelpen bij het verkrijgen van materialen/methodes/leermiddelen;
  • Bijdragen aan fondsenwerving.

Moge Allaah het makkelijk maken en zegenen.

Wa-l-hamdu-lillaahi-Rrabbi-l-3aalamien.