Inschrijfprocedure

Om uw kind in te schrijven bij INTN dienen de volgende stappen doorlopen te worden:

  • Het invullen van het inschrijfformulier;
  • Het voldoen aan alle eisen en voorwaarden;
  • Het verrichten van een intakegesprek;
  • Indien tijdens de inschrijfprocedure blijkt dat een kind wegens zijn niveau niet kan instromen:
    • Men krijgt een alternatief programma voor thuis om zich voor te bereiden;
    • Alle zaken die ingehaald dienen te worden, dienen thuis verricht te worden. Men dient zich daarvoor in te zetten en de nodige inspanning te verrichten.