online deelname

Woon je buiten de stad waar INTN actief is, maar wil je jouw kind(eren) toch inschrijven? Dan zijn er meerdere opties mogelijk:

 1. Je bent bereid naar INTN te reizen.
  1. Voorwaarde is wel dat indien dit zusters betreffen (moeder en/of leerling), een mahram hen/haar altijd dient te vergezellen tijdens de reis, al betreft dit een reis van (veel) minder dan 80 km.
   1. De mahram wordt niet geacht aanwezig te zijn tijdens het verblijf, maar wel tijdens de reis.
 2. De vader (of andere mahram) brengt het kind alleen naar INTN;
 3. Het kind neemt online deel aan INTN. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
  1. Het volledig programma wordt online mee gevolgd via de daarvoor door INTN aangewezen manieren en media.
  1. Een fysieke aanwezigheid wordt elke twee weken wel verwacht. Hiervoor geldt ook de voorwaarde dat men tijdens de reis wordt vergezeld door een mahram.

Voorwaarden en lesbijdrage

Voor online deelname gelden dezelfde voorwaarden/eisen en programma. Dit houdt dan ook in dat dezelfde lesbijdrage ter hoogte van 500 euro voldaan dient te worden voor online deelname.

Wil je inschrijven voor ONLINE DEELNAME?