Doelgroep INTN

Het onderwijs van INTN is toegankelijk voor alle kinderen die:

  • Nog niet leerplichtig zijn (kinderen van 3 tot 5 jaar);
  • Een vrijstelling genieten van de leerplicht op basis van richtingsbezwaren (thuisonderwijzers);
  • Zowel kinderen in het basisonderwijs als kinderen in het voortgezet onderwijs.

Wegens het feit dat dit onderwijs en de leerlingen ervan buiten de leerplichtwet vallen, kan er een geheel eigen invulling worden gegeven aan de inhoud van het onderwijs en de wijze waarop dit aan de kinderen wordt overgedragen, alles met als doel om Allaah tevreden te maken.