Leerplan

In het leerplan van INTN kun je in-shaa’-Allaah alle relevante inhoudelijke zaken terugvinden ten aanzien van het onderwijs van NTN:

Elke kind krijgt naar gelang zijn niveau/leeftijd, een vastgesteld aantal uren per week les, verdeeld over de volgende lesdagen:

– Maandag
– Dinsdag
– Woensdag
– Donderdag
– Zaterdag of Zondag

Vrijdag is voor elk niveau en in elke stad een onderwijsvrije dag.

 

 • – Kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 5 jaar krijgen standaard 4 dagen in de week les;
 • – Kinderen vanaf 6 jaar krijgen 5 dagen in de week les.

Naar gelang het niveau van de kinderen, worden de volgende hoofdvakken aangeboden:

 

 • – Islamitische Opvoeding (Tarbiyyah);
 • – Qur’aan hifdh;
 • – Tafsier (bestuderen en overpeinzen van de betekenissen van de Qur’aan)
 • – Islamitische wetenschappen:
  • – Al-3aqiedah;
  • – Al-Fiqh;
  • – Sierah;
  • – Tafsier;
  • – Akhlaaq                                                                                                                                                                                                                                                             
 • – De Nederlandse taal;
  – De Engelse taal;
 • – Rekenen;
 • – Overige vakken

Extra verdieping

Afhankelijk van de affiniteit en de capaciteiten van het kind en bijvoorbeeld maatschappelijke ontwikkelingen, is er ruimte voor extra verdieping en extra cursussen, zoals:

 

 • – Islamologie;
 • – Leiderschapsvaardigheden;
 • – Programmeren, vanaf groepen 6/7/8;
 • – Robot techniek;
 • – Media, etc.
 • – Kennismaken met technische vaardigheden, zoals pc, grafisch, etc.
 • – Maatschappelijke thema’s, zoals de moslim op de arbeidsmarkt;
  • – Hiervoor worden bijvoorbeeld professionals uitgenodigd om workshops
 • – Het leren ontwikkelen van apps.

Voor haar opvoeding en educatie, maakt INTN gebruik van diverse soorten onderwijs- en lesmateriaal. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in:

– Eigen ontwikkeld materiaal;
– Het gebruik van bestaande methodes.

INTN beschikt over een breed scala aan eigen onderwijsmateriaal voor verschillende vakken.

Islamitische- en opvoedkundige vakken

Hiervoor gebruikt INTN voor het merendeel eigen intern ontwikkeld materiaal, tezamen met bestaande methodes.

Arabisch

 • Voor het Arabisch maken wij gebruik van vele verschillende soorten lesmateriaal, waaronder:
  • – Boeken, zoals:
   • – Al-Qaa3idah a-Nnoeraaniyyah;
   • – De 4 boeken van de Islamitische universiteit van Medienah.

Nederlands

Voor de Nederlandse vakken en rekenen, is grondig onderzoek gedaan naar de bestaande mogelijkheden op het gebied van methodes en multimedia. Voorbeelden van materialen die INTN o.a. gebruikt zijn:

 • – Veilig Leren lezen
 • – Estafette
 • – Muiswerk (multimedia gespecialiseerd in o.a. het aanbieden van taal en rekenen in het primaire en voortgezet onderwijs)
 • – Rekenwonders

In het gebruiken en selecteren van haar methodes en materialen, laat INTN zich altijd sturen door de Qur’aan en de Sunnah, en vervolgens door de didactische kwaliteit en reputatie van de methodes.

 

Engels

Voor het Engels wordt gebruikt gemaakt van verschillende methodes en werkbladen, waaronder het boek New Round-up.

Bij INTN is de voertaal standaard het Arabisch. Dit betekent dat in het algemeen alleen in het Arabisch met de kinderen wordt gecommuniceerd, zoals in de pauzes, en in de algemene communicatie. Dit geldt tevens voor de islamitische en de opvoedkundige vakken.

In de Nederlandse vakken, wordt er gesproken in het Nederlands.

Bij het Engels, wordt er gesproken in het Engels.

In het onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen de leeftijd en het niveau van de kinderen. Hiermee rekening houdend, krijgen de kinderen verschillende vakken, en verschillende lesuren.

Opbouw programma niveau 1 (kinderen van 3 t/m 5 jaar)

Vak

Aantal lesuren

 

Niveau 1

Opvoedkundige zitting

2 lesuren

Akhlaaq

1 lesuur

Al-3aqiedah

1 lesuur

Al-Fiqh

1 lesuur

Sierah

1 lesuur

Qur’aan (uitleg)

1 lesuur

Qur’aan (overhoren)

1 lesuur

Arabische taal

7 lesuren

Nederlandse taal

5 lesuren

Rekenen

4 lesuren

Engelse taal

2 lesuren

Totaal aantal lesuren

25 lesuren

Opbouw programma niveau 2 (kinderen van 6 jaar en ouder)

Vak

Aantal lesuren

 

Niveau 2 en 3

Opvoedkundige zitting

2 lesuren

Akhlaaq

1 lesuur

Al-3aqiedah

1 lesuur

Al-Fiqh

1 lesuur

Sierah

1 lesuur

Tarbiyah

1 lesuur

Qur’aan (uitleg)

1 lesuur

Qur’aan (overhoren)

1 lesuur

Arabische taal

10 lesuren

Nederlandse taal

6 lesuren

Rekenen

5 lesuren

Engelse taal

4 lesuren

Totaal aantal lesuren

34 lesuren

Voorbeeldrooster (3 t/m 6 jaar)

Maandag

Tijdstip

Maandag

Uur

Vak

10:00 – 10:35 uur

Eerste uur

Opvoedkundige zitting

10:35 – 10:40 uur

 

Energizer

10:40 – 11:15 uur

Tweede uur

Opvoedkundige zitting

11:15 – 11:30 uur

 

Fruitpauze

11:30 – 12:05 uur

Derde uur

Qur’aan (uitleg)

12:05 – 12:10 uur

 

Energizer

12:10 – 12:45 uur

Vierde uur

Akhlaaq

12:45 – 13:20 uur

 

Pauze

13:20 – 13:55 uur

Vijfde uur

Arabische taal

13:55 – 14:15 uur

 

Salaah

14:15 – 14:50 uur

Zesde uur

Arabische taal

14:50 – 15:05 uur

 

Pauze

15:05 – 15:40 uur

Zevende uur

Qur’aan (overhoren)

Dinsdag tot en met donderdag

Tijdstip

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Uur

Vak

Uur

Vak

Uur

Vak

09:00 – 09:35 uur

Eerste uur

Nederlandse taal

Eerste uur

Arabische taal

Eerste uur

Al-3aqiedah

09:35 – 09:40 uur

 

Energizer

 

Energizer

 

Energizer

09:40 – 10:15 uur

Tweede uur

Nederlandse taal

Tweede uur

Arabische taal

Tweede uur

Al-Fiqh

10:15 – 10:30 uur

 

Fruitpauze

 

Fruitpauze

 

Fruitpauze

10:30 – 11:05 uur

Derde uur

Arabische taal

Derde uur

Arabische taal

Derde uur

Sierah

11:05 – 11:10 uur

 

Energizer

 

Energizer

 

Energizer

11:10 – 11:45 uur

Vierde uur

Arabische taal

Vierde uur

Nederlandse taal

Vierde uur

Engelse taal

11:45 – 12:25 uur

 

Lunchpauze

 

Lunchpauze

 

Lunchpauze

12:25 – 13:00 uur

Vijfde uur

Rekenen

Vijfde uur

Nederlandse taal

Vijfde uur

Engelse taal

13:00 – 13:05 uur

 

Energizer

 

Energizer

 

Energizer

13:05 – 13:40 uur

Zesde uur

Rekenen

Zesde uur

Rekenen

Zesde uur

Nederlandse taal

13:40 – 14:05 uur

 

Salaah

 

Salaah

 

Salaah

14:05 – 14:40 uur

 

 

 

 

Zevende uur

Rekenen

Voorbeeldrooster (vanaf 7 jaar)

Maandag

Tijdstip

Maandag

Uur

Vak

10:00 – 10:35 uur

Eerste uur

Opvoedkundige zitting

10:35 – 10:40 uur

 

Energizer

10:40 – 11:15 uur

Tweede uur

Opvoedkundige zitting

11:15 – 11:30 uur

 

Fruitpauze

11:30 – 12:05 uur

Derde uur

Qur’aan (uitleg)

12:05 – 12:10 uur

 

Energizer

12:10 – 12:45 uur

Vierde uur

Akhlaaq

12:45 – 13:20 uur

 

Pauze

13:20 – 13:55 uur

Vijfde uur

Arabische taal

13:55 – 14:15 uur

 

Salaah

14:15 – 14:50 uur

Zesde uur

Arabische taal

14:50 – 15:05 uur

 

Pauze

15:05 – 15:40 uur

Zevende uur

Qur’aan (overhoren)

 

Dinsdag tot en met donderdag

Tijdstip

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Uur

Vak

Uur

Vak

Uur

Vak

09:00 – 09:35 uur

Eerste uur

Arabische taal

Eerste uur

Engelse taal

Eerste uur

Nederlandse taal

09:35 – 09:40 uur

 

Energizer

 

Energizer

 

Energizer

09:40 – 10:15 uur

Tweede uur

Arabische taal

Tweede uur

Engelse taal

Tweede uur

Engelse taal

10:15 – 10:30 uur

 

Fruitpauze

 

Fruitpauze

 

Fruitpauze

10:30 – 11:05 uur

Derde uur

Nederlandse taal

Derde uur

Rekenen

Derde uur

Engelse taal

11:05 – 11:10 uur

 

Energizer

 

Energizer

 

Energizer

11:10 – 11:45 uur

Vierde uur

Nederlandse taal

Vierde uur

Arabische taal

Vierde uur

Arabische taal

11:45 – 12:25 uur

 

Lunchpauze

 

Lunchpauze

 

Lunchpauze

12:25 – 13:00 uur

Vijfde uur

Arabische taal

Vijfde uur

Arabische taal

Vijfde uur

Arabische taal

13:00 – 13:05 uur

 

Energizer

 

Energizer

 

Energizer

13:05 – 13:40 uur

Zesde uur

Arabische taal

Zesde uur

Rekenen

Zesde uur

Arabische taal

13:40 – 14:05 uur

 

Salaah

 

Salaah

 

Salaah

14:05 – 14:40 uur

Zevende uur

Rekenen

Zevende uur

Nederlandse taal

Zevende uur

Arabische taal

14:40 – 14:45 uur

 

Energizer

 

Energizer

 

Energizer

14:45 – 15:20 uur

Achtste uur

Rekenen

 

 

Achtste uur

Rekenen

 

De volgende periodes betreffen over het algemeen onderwijsvrije dagen:

        De gehele week tijdens 3ied al-Fitr;

        De gehele week tijdens 3ied al-Adhaa;

        Een week voorjaarsvakantie (februari/maart);

        Een week meivakantie;

        Een week wintervakantie;