Over ons

Doel

Het enige doel waarom dit project is opgericht, is het behalen van de tevredenheid van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa.

wat is het?

Het Islamitisch Nationaal Thuisonderwijs Netwerk (INTN) is een uniek en innovatief onderwijsproject dat omwille van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa is opgezet. Middels dit project streven wij ernaar om alle ouders die hierin geïnteresseerd zijn en voldoen aan de voorwaarden, te voorzien van hoogwaardig en vrij islamitisch onderwijs voor hun kinderen vanaf de leeftijd van 3 jaar tot en met de leeftijd van het einde van het voortgezet onderwijs.

Toekomstvisie

Middels de oprichting van het “Nationaal Thuisonderwijs Netwerk” (NTN) wordt gestreefd naar de tevredenheid van Allaah door vrij islamitisch onderwijs aan te bieden...

Voor wie?

Het onderwijs wordt opgesplitst in de volgende categorieën/doelgroepen: Voorschool voor kinderen vanaf 2 tot en met 4 jaar; Basisonderwijs; Voortgezet onderwijs…

Opvoedkundig klimaat

Het volledige onderwijs van INTN staat in het teken van de islamitische opvoeding volgens de Qur’aan en de Sunnah. De islamitische opvoeding is de basis vanuit waar het reilen en zeilen van het project wordt bepaald en het onderwijs wordt vormgegeven....