Algemene verwachte inzet

 • Elke ouderpaar wordt geacht minimaal een hele schooldag (of twee losse dagdelen) per schoolweek in te zetten om bij te dragen aan het onderwijsproject. Dit dient in beginsel op locatie in de klas te zijn, maar kan in onderling overleg en met toestemming van de directie ook vanuit huis.
 • De inzet wordt gevraagd en bepaald naar gelang de behoefte op dat moment. Voorbeelden van gevraagde inzet:
  • Assisteren in de klas;
  • Meehelpen met organiseren;
  • Fungeren als invalkracht;
  • Meehelpen aan lesvoorbereidingen;
  • Surveilleren tijdens pauzes;
  • Meehelpen tijdens uitstapjes/excursies;
  • Meehelpen bij het verkrijgen van materialen/methodes/leermiddelen;
  • Bijdragen aan fondsenwerving;
  • Meedoen met evenementen.