Ouderbijeenkomst

• Eenmaal per maand vinden verplichte individuele ouderbijeenkomsten plaats waarin de volgende zaken ten aanzien van het eigen kind worden besproken tussen de ouders en leerkrachten:
• De algemene voortgang;
• De voortgang van de opvoeding;
• De voortgang van het onderwijs.