Financiën

Om het project te kunnen uitvoeren en staande te houden, zijn er financiële middelen nodig waarmee o.a. de volgende zaken kunnen worden gefinancierd:

  • De huur van een ruimte;
    • In het begin kan er vanuit een informele plek, zoals een woning worden geopereerd.
  • Vergoeding medewerkers;
  • Aanschaf lesmateriaal;
  • Aanschaf onderwijsmiddelen;
  • Attracties/uitstapjes.

De financiële middelen worden verkregen middels:

  • Het werven van sadaqaat;
  • Het berekenen van een lesbijdrage aan de ouders.

Lesbijdrage

Uit meerdere financiële analyses van INTN is gebleken dat een studieplek bij INTN voor een kind gemiddeld minimaal 3500 euro per jaar kost, zonder daarbij rekening te houden met alle onkosten die INTN dient te maken.

INTN streeft er echter naar zo laagdrempelig mogelijk te zijn, ook in financieel opzicht.

Om deze reden heeft INTN er in het vaststellen van de lesbijdrage ernaar gestreefd om zo betaalbaar mogelijk te zijn voor de ouders.

De lesbijdrage bij INTN bedraagt €500,- per schooljaar per kind.