Inschrijfvoorwaarden en eisen

Voor een optimale en effectieve opvoeding en onderwijzing van de kinderen, besteedt het INTN ook de nodige aandacht en tijd aan de begeleiding van ouders. Door de ouders islamitisch te ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen, kunnen er veel meer profijten worden behaald voor en door het kind. Zo wordt ook voldaan aan het pedagogische klimaat. Om dit te waarborgen, wordt ook de nodige inzet van de ouders verwacht.

Concreet betekent dit o.a. dat er verschillende voorwaarden en eisen gesteld worden aan de ouders om deel te kunnen nemen aan dit project: