Opvoedingsadviezen

Ten aanzien van de opvoeding van het kind, gelden de volgende zaken:

  • Ouders ontvangen waar nodig opvoedingsadviezen; zij worden geacht de adviezen te aanvaarden;
  • Eventuele behandelprogramma’s van het kind dienen aanvaard en toegepast te worden.