Da3wah

INTN is een opvoedkundig en educatief da3wahproject. INTN staat bijgevolg in de eerste plaats voor da3wah en islamitische opvoeding en vervolgens voor onderwijs.