Inhoud en methode

De inhoud van het onderwijs wordt afhankelijk van het niveau en de leeftijd van de kinderen, gevormd door de volgende hoofdpilaren:

  • Islamitische opvoeding
  • Qur’aan 
  • Islamitische vakken, waaronder al-3aqiedah, al-Fiqh en Sierah
  • Arabisch
  • Nederlandse taal
  • Engelse taal
  • Reguliere zaakvakken, waaronder Wereldoriëntatie, biologie, etc.

Voor elke niveau in het onderwijs ligt het accent in de eerste plaats op de islamitische opvoeding van de kinderen. 

Vervolgens krijgen de kinderen verschillende islamitische vakken (waaronder Qur’aan en het Arabisch) aangeboden. Tevens wordt ook de nodige tijd en aandacht besteed aan de Nederlandse taal en alle (zaak)vakken.

Het INTN onderscheidt zich in de inhoud en de methode van het onderwijs, middels bijvoorbeeld:

  • Een snellere leerlijn en een hoger tempo, door de vakken efficiënt aan te bieden en het koren van het kaf te scheiden, waardoor ook meer ruimte is voor meer kennis en meer verdieping;
  • Het hanteren van kleine groepen van maximaal 5-10 kinderen;
  • Maatwerk; afhankelijk van de affiniteit en de capaciteiten van het kind is er ruimte voor extra verdieping en extra cursussen, zoals: islamologie, leiderschapsvaardigheden, programmeren, robot techniek, media, etc.