Over thuisonderwijs

Thuisonderwijs: wat is het? 

In Nederland wordt de leerplichtwet gehanteerd. Dat betekent dat in beginsel alle kinderen vanaf de leeftijd van 5 tot en met 16 jaar ingeschreven moeten staan op een erkende school. Maar toch heb je de keuze daarvan af te zien, door te kiezen voor thuisonderwijs. In Nederland doen steeds meer ouders een beroep op vrijstelling van de leerplicht. Dit betekent dat je als ouders een verzoek indient bij de leerplichtambtenaar om jouw kind een vrijstelling te laten krijgen van de leerplicht. Als ouders dien je vervolgens zelf te zorgen voor het onderwijs van jouw kind: men gaat thuisonderwijs geven. Vanaf dat moment ben je volledig zelf verantwoordelijk voor de onderwijs van jouw kind(eren).

De ouders of verzorgers van deze kinderen beroepen zich meestal op de vrijstelling van de leerplicht om richtingsbezwaar, Artikel 5 onder b, Leerplichtwet 1969. Hierbij beroep je je als ouder/verzorger op het feit dat er zich geen geschikte scholen bevinden binnen redelijke afstand van de woning die dezelfde (islamitische) grondslag/levenswijze aanhangen. 

Voorwaarden

Belangrijke voorwaarden zijn: 

 • Dat het kind niet eerder stond ingeschreven op een erkende school
 • Dat de eerste kennisgeving van beroep op vrijstelling wordt ingediend vóór de eerste van de maand waarin het kind 5 jaar wordt
 • En dat de kennisgeving herhaaldelijk elk jaar opnieuw vóór 1 juli moet worden ingediend bij de gemeente (leerplichtambtenaar).

Maar wat als je kind al staat ingeschreven op een school?

Er zijn ouders die nadat ze hun kind ingeschreven hadden op een “geschikte school” toch tot de conclusie kwamen dat de richting van de school haaks staat op hun levensovertuiging. Ook kan het voorkomen dat de richting van de ouders in de loop van de tijd verandert, waardoor de school ongeschikt wordt, of er bevindt zich na verhuizing geen geschikte school binnen redelijke afstand van de nieuwe woning. Artikel 8 lid 2  bepaalt dat richtingsbezwaar niet mogelijk is wanneer het kind ingeschreven heeft gestaan op een school. Dus mocht er in dit geval beroep op de vrijstelling worden aangevraagd, zal deze in beginsel afgewezen worden door de leerplichtambtenaar. Mocht u zich in deze positie bevinden, dan is het raadzaam om u hierin juridisch te laten begeleiden. Ook hiervoor kunt u terecht bij het INTN. Meer informatie hierover vindt u onder: Begeleiding

Uitzonderingen

Er is echter wel sprake van uitzonderingen, waardoor men alsnog een vrijstelling van de leerplicht kan verkrijgen, ondanks dat het kind ingeschreven heeft gestaan op een erkende school. 

Mocht het gezin verhuizen naar een regio zónder scholen van dezelfde richting van de school waarop het kind eerder stond ingeschreven? Of verbleef het gezin langer dan anderhalf schooljaar in het buitenland? Dan kom je in-shaa’-Allaah weer in aanmerking voor vrijstelling van de leerplicht door middel van kamer- stukken ll 1967/68, 9039, nr. 5, p. 14

De voordelen van thuisonderwijs 

Als ouders hebben we de plicht om onze kinderen de beste islamitische opvoeding te geven. Het reguliere onderwijs staat daar in de meeste gevallen haaks op. Thuisonderwijs is daarom dé manier om je kinderen een islamitische opvoeding en educatie te geven, om daarmee de tevredenheid van Allaah subhaanahu wa ta3aalaa te behalen. 

Thuisonderwijs biedt nog veel meer voordelen en profijten, voor zowel het kind als de ouders, zoals: 

 • Middels thuisonderwijs kun je de islamitische identiteit van jouw kind optimaal behouden.
 • Middels thuisonderwijs kun je het onderwijs naar vrijheid en eigen wens in te richten. De flexibiliteit die het thuisonderwijs biedt geeft de mogelijkheid om het onderwijs volledig zelf vorm te geven. Je kunt jouw eigen prioriteiten stellen, en het onderwijs naar vrijheid vormgeven. Dit betekent dat je bijvoorbeeld:
  • Een andere voertaal kan aanhouden;
  • En andere vakken kan aanbieden.
 • Tevens kun je het onderwijs efficiënt en effectief aanbieden, waardoor je veel meer mogelijkheden hebt dan het reguliere onderwijs. Zo kan het kind de lesstof veel sneller doorlopen.

Ook blijkt uit vele onderzoeken dat thuisonderwijs verreweg de meest effectieve manier van onderwijs is. Niet alleen hebben thuisonderwijzende kinderen vaak een voorsprong op educatief vlak, maar ook op sociaal en emotioneel vlak zijn ze meer ontwikkeld dan schoolgaande kinderen.

Het Islamitisch Nationaal Thuisonderwijs Netwerk helpt bij het verwezenlijken van deze profijten en meer. 

Begeleiding

Het INTN begeleidt ouders zo nodig bij het gehele traject en proces van het aanvragen van thuisonderwijs. Voor begeleiding en advies, kunt u contact met ons opnemen. 

Stappenplan Aanvraag vrijstelling leerplicht (thuisonderwijs)

 1. Wek een zuivere intentie (ikhlaas) op; realiseer thuisonderwijs slechts om Allaah’s tevredenheid te bereiken voor jezelf en jouw gezin;
 2. Zorg ervoor dat u uw kind niet inschrijft op een reguliere school;
 3. Weet dat uw kind recht heeft op een vrijstelling van de leerplicht;
 4. Zorg ervoor dat u de aanvraag heeft geregeld voor de eerste van de maand waarin uw kind 5 jaar wordt;
 5. Neem contact op met de leerplichtambtenaar van uw gemeente en geef aan dat u een beroep wilt doen op vrijstelling van de leerplicht op grond van artikel 5 sub b van de Leerplichtwet;
 6. Vul vervolgens het formulier in/schrijf een brief;
 7. Zodra u aan de vereisten heeft voldaan, krijgt u voor het lopende schooljaar een vrijstelling;
 8. Zorg ervoor dat u jaarlijks voor 1 juli weer een aanvraag indient (dit wordt niet automatisch verlengd!).

INTN kan u helpen bij het gehele proces! Aarzel niet om ons te contacteren!