Opvoedkundig klimaat

Het volledige onderwijs van INTN staat in het teken van de islamitische opvoeding volgens de Qur’aan en de Sunnah. De islamitische opvoeding is de basis vanuit waar het reilen en zeilen van het project wordt bepaald en het onderwijs wordt vormgegeven.

Opvoedkundige zittingen vormen de basis van waaruit de kinderen de islamitische opvoeding meekrijgen volgens de Qur’aan en de Sunnah. Om de opvoeding te vervolmaken en op de beste wijze bij te dragen aan de verbetering van de kinderen, is het van groot belang dat er een islamitisch opvoedkundig klimaat wordt gecreëerd op alle terreinen waarmee het kind te maken heeft:

  • In de klas;
  • In de pauzes;
  • In de communicatie met medewerkers;
  • Op (sociale) media;
  • Op straat;
  • In de moskee;
  • En thuis.

Dit klimaat trachten wij te creëren door in het opvoedproces en de onderwijsmethodes elke betrokkene zijn bijdrage te laten leveren aan het opvoedproces.