Curriculum

Inhoud

In dit curriculum worden de volgende zaken vermeld ten aanzien van het onderwijs van NTN:

 • De lesdagen
 • De vakken
 • De onderwijsniveaus
 • Het aantal lesuren 
 • De verdeling van de vakken

Lesdagen

Elke kind krijgt naar gelang zijn niveau/leeftijd, een vastgesteld aantal uren per week les, verdeeld over de volgende lesdagen:

 • Maandag
 • Dinsdag
 • Woensdag
 • Donderdag
 • Zaterdag of Zondag

Vrijdag is voor elk niveau een onderwijsvrije dag.

Vakken

Naar gelang het niveau van de kinderen, worden de volgende vakken aangeboden:

 • Islamitische Opvoeding;
 • Qur’aan;
 • Islamitische wetenschappen:
  • Al-3aqiedah;
  • Al-Fiqh;
  • Sierah                                                                                                         
 • De Nederlandse taal;
 • De Engelse taal;
 • Rekenen;
 • Overige vakken

Onderwijsniveaus & lesuren

In het onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen de leeftijd en het niveau van de kinderen. Hiermee rekening houdend, krijgen de kinderen verschillende vakken, en verschillende lesuren.

Indeling van de niveaus en leerjaren

NiveauLeeftijdLeerjaarOnderwijsduur (curriculum)Aantal lesuren per weekAantal minuten per lesuur
1Kinderen van 3 en 4 jaarGroepen 1 en 2Half schooljaar
20 lesuren p/w
25 minuten
Groep 3Half schooljaar25 lesuren p/w35 minuten
2Kinderen van 5 en 6 jaarGroep 4Half schooljaar30 lesuren p/w35 minuten
Groep 5Half schooljaar35 lesuren p/w45 minuten
3Kinderen van 6 t/m 8 jaarGroep 6Half schooljaar35 lesuren p/w45 minuten
Groep 7Half schooljaar35 lesuren p/w45 minuten
Groep 8Half schooljaar35 lesuren p/w45 minuten

Onderwijsvrije dagen

De volgende periodes betreffen onderwijsvrije dagen:

 • De gehele week tijdens 3ied al-Fitr;
 • De gehele week tijdens 3ied al-Adhaa;
 • Een week voorjaarsvakantie (februari/maart);
 • Een week meivakantie;
 • Een week wintervakantie;

Aantal lesweken

Eerste deel schooljaar

(Startdatum nog niet definitief bekend!)

April 2021 – Juli 2021 (16 weken minus de 3ied week).

Hele schooljaar

September 2021 – juli 2022 (ongeveer 42 weken minus 5 weken onderwijsvrij (zie hierboven), dat zijn 37 lesweken).

Vastgestelde lesuren per week

Opm.: Niveau 1 heeft slechts: Arabische taal, opvoedkundige zittingen, Nederlandse taal, Rekenen.

Vak Aantal lesuren per week
Qur’aan4 lesuren
Islaamwetenschappen3 lesuren
Arabisch7 lesuren
Opvoedkundige zitting2 lesuren
Nederlandse taal7 lesuren
Rekenen7 lesuren
Zaakvakken1 lesuur